Loading...

วิธีซื้อสินค้า


วิธีการสั่งซื้อ

เวลาทำการ
สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์หรืออีเมล์ 24 ชั่วโมง 7 วัน
โทรสั่งซื้อวันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.30 น.

วิธีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
1.หยิบสินค้าใส่รถเข็น เลือกสินค้าที่ต้องการ กด "add to cart"
2.กด "สั่งซื้อ" เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการครบเรียบร้อยแล้ว
3.Sign in ในกรณีที่เป็นสมาชิกในระบบอยู่แล้ว หรือ register ในกรณีที่ไม่เคยเป้นสมาชิกในระบบ
4.กด "place this order" เพื่อส่งรายการสั่งซื้อสินค้า
5.รอรับอีเมลล์หรือโทรศัพท์ตอบกลับ เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ
6.ชำระเงิน ด้วยวิธีโอนเงิน (ภายในอนาคตจะมีให้ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ระบบ paypal และ paysbuy)
7.โทรแจ้งชำระเงิน กับทางร้านเพื่อให้ทางร้านตรวจสอบ
8.รอรับสินค้า ทำตัวให้สบายและรอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

หมายเหตุ ระบบจะยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่านอัตโนมัติหากท่านไม่ได้แจ้งชำระเงินเกินกว่า 3 วัน
หากไม่ได้การตอบรับคำสั่งซื้อภายใน 2 วัน โทร. 084 333 2111
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า อีเมลล์ตอบรับคำสั่งซื้อ ไม่ได้ถูกรวมไว้อยู่ในเมลขยะ

 

วิธีสั่งซื้อสินค้าด้วยอีเมลล์
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ ทดไว้ในใจหรือเขียนลงบนกระดาษ
2.อีเมลล์มาที่ weborder@parisut.com โดยระบุ
    - ชื่อสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน
    - ต้องการให้ทางร้านส่งแบบไหน(EMS,ลงทะเบียน)
    - ชื่อผู้สั่งสินค้า
    - ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งอย่างละเอียด
    - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อสินค้าให้ถูกต้อง งดแจ้งเฉพาะราคาอย่างเดียว มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนได้
3.รอรับอีเมลล์หรือโทรศัพท์ตอบกลับ เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ
4.ชำระเงิน ด้วยวิธีโอนเงิน
5.โทรแจ้งชำระเงิน กับทางร้านเพื่อให้ทางร้านตรวจสอบ
6.รอรับสินค้า ทำตัวให้สบายและรอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

 

วิธีสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ ทดไว้ในใจหรือเขียนลงบนกระดาษ
2.โทรศัพท์สั่ง กดมาที่เบอร์ 02-813 7758-9 โดยแจ้งข้อมูลดังนี้
    - ชื่อสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน
    - ต้องการให้ทางร้านส่งแบบไหน(EMS,ลงทะเบียน)
    - ชื่อผู้สั่งสินค้า
    - ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งอย่างละเอียด
    - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อสินค้าให้ถูกต้อง งดแจ้งเฉพาะราคาอย่างเดียว มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนได้
3.รอรับอีเมลล์หรือโทรศัพท์ตอบกลับ เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ
4.ชำระเงิน ด้วยวิธีโอนเงิน
5.โทรแจ้งชำระเงิน กับทางร้านเพื่อให้ทางร้านตรวจสอบ
6.รอรับสินค้า ทำตัวให้สบายและรอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

Cart is empty